Lávka, mólo

Pevná konštrukcia vysutej lávky nad vodou (možné dodať aj v posuvnom prevedení).