Technická obslužná lávka

Technická obslužná lávka nad bazénom s ručným pohonom.