Zvislá otočná stena, ručný pohon

V lete slúži ako zvislý vetrolam, v zime na úschovu a ochranu napr. nábytku.